შეკვეთა
განაცხადი ტრანსპორტით მომსახურება
1 საკონტაქტო პირი:
2 ტელ:
3 ფაქსი
4 დამკვეთი:
5 კონტეინერის ტიპი:
6 სატვირთო პირობა:
7 პლატფორმა:
8 დაფარული უნივერსალი:
9 თარიღი ჩატვირთვის:
10 აღწერა საქონელის:
11 მთლიანი წონა:
12 დაფასოება ზომა (მუყაოს orpallets):
13 შეფასება (CBM)
14 2 მოწოდების ვადა:
15 საზღვაო ხაზი:
16 ტვირთის გადასახდელი
17 პორტიში დატვირთვა:
18 პორტი მიწოდება:
19 მიმღები:
20 აცნობოს პარტია: